Czasopismo | Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Tak jak Ty codziennie walczę

Bruno, 9 lat

Czasopismo

Czasopismo "Mukowiscydoza"


Czasopismo „Mukowiscydoza” wydawane jest od roku 1993. Na przestrzeni lat było finansowane zarówno ze środków własnych statutowych jak i dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Akturalny projekt „Opracowanie i wydawanie czasopisma „Mukowiscydoza”” jest realizowany w terminie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2021 r. i finansowany ze środków własnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Mukowiscydoza” dociera do naszych podopiecznych, a także współpracujących lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów. Jeżeli chcesz otrzymywać czasopismo zgłoś się do nas i wypełnij Karta Beneficjenta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, do których wysyłane jest czasopismo Mukowiscydoza
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą, ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki czasopisma. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące PTWM usługi w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji czasopisma. Dane osobowe mogą być również udostępniane pracownikom PTWM, PFRON oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo otrzymywać czasopisma. Z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM. Pełna informacja nt przetwarzania danych znajduje się na stronie RODO oraz w siedzibie Administratora.

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK